Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

29/09/2021

  QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG:

   

  Đổi hàng trong vòng 7  ngày kể từ ngày đã giao nhận hàng.

   

  ĐIỀU KIỆN:

   

  Sản phẩm còn mới 100% không bị trầy xước (đối với đơn hàng đã giao nhận)

  Sản phẩm đổi mới sẽ có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn đơn hàng đã mua.

  Xin lưu ý: đối với các sản phảm khách hàng đặt hàng theo yêu cầu, sản phẩm đã sử dụng trầy xước hoặc hóa đơn qua thời gian như quy định của cửa hàng . Tuỳ trường hợp cửa hàng sẽ không giải quyết việc đổi hàng.

  Chỉ áp dụng đổi hàng đối với những mặt hàng đang có sẵn tại cửa hàng. Không áp dụng đổi sang hàng đặt 

   

  QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG:

   

  Trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ghi trên hóa đơn (đối với đơn hàng chưa giao nhận hàng) phí 5%.

  Trả hàng trong vòng 7  ngày kể từ ngày trên hóa đơn (đối với đơn hàng đã giao nhận) phí 10%.

  Xin lưu ý: đối với các sản phẩm khách hàng đặt hàng theo yêu cầu, sản phẩm đã sử dụng trầy xước hoặc hóa đơn quá thời gian như quy định cửa cửa hàng. Cửa hàng sẽ không giải quyết việc trả hàng

  Bài viết khác